Spustit kvíz
Europa

Novinky z europarlamentu

Na této stránce každý týden zveřejňujeme novinky z Evropského parlamentu. Nyní zde najdete zprávy z 30. května až 5. června.

Zelená dohoda pro Evropu

  • Letecká doprava v EU by měla postupně přejít na udržitelná paliva, jako jsou syntetická paliva, použitý kuchyňský olej nebo dokonce vodík, aby se EU do roku 2050 stala klimaticky neutrální.

Poslanci Evropského parlamentu ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch přijali návrh mandátu k jednání o pravidlech ReFuelEU pro letectví 25 hlasy pro, 6 proti a 3 se zdrželi hlasování. Cílem přijatého textu je zvýšit využívání udržitelných paliv provozovateli letadel a letišti v EU, aby se snížily emise z letecké dopravy a Evropa se do roku 2050 stala klimaticky neutrální.

Poslanci pozměnili navrhovanou definici udržitelného leteckého paliva, která zahrnuje syntetická paliva nebo některá biopaliva vyráběná ze zemědělských nebo lesnických zbytků, řas, bioodpadu nebo použitého kuchyňského oleje.

Výbor pro dopravu zahrnul do udržitelného mixu paliv také elektřinu z obnovitelných zdrojů a vodík, protože obě tyto technologie jsou slibné a mohly by postupně přispět k dekarbonizaci letecké dopravy.

Obchod

  • Převody kryptoaktiv budou sledovány a identifikovány, aby se zabránilo praní špinavých peněz, financování terorismu a dalším trestným činům. To uvádí nová legislativa schválená ve středu.

Vyjednavači Parlamentu a Rady dosáhli předběžné dohody o novém návrhu zákona, jehož cílem je zajistit, aby bylo možné kryptoměnové převody vždy vysledovat a podezřelé transakce zablokovat.

Dohoda rozšiřuje takzvané „pravidlo cestování“, které již existuje v tradičních financích, na převody kryptoaktiv. Toto pravidlo vyžaduje, aby informace o zdroji aktiva a jeho příjemci cestovaly s transakcí a byly uloženy na obou stranách převodu. Poskytovatelé služeb v oblasti kryptoaktiv (CASP) budou povinni tyto informace poskytnout příslušným orgánům, pokud bude vedeno vyšetřování v oblasti praní peněz a financování terorismu.

 

 

 

Spravedlnost a vnitřní věci

  • Vyjednavači Parlamentu a Rady se dohodli na nových nástrojích, které zajistí, aby zahraniční dotace poskytované společnostem ze zemí mimo EU nenarušovaly vnitřní trh.

Nový návrh nařízení umožní Komisi vyšetřovat dotace poskytované veřejnými orgány ze zemí mimo EU společnostem působícím v EU. Pokud zjistí, že dotace narušují hospodářskou soutěž, může uplatnit nápravná opatření a zabránit tomu, aby dotované podniky například převyšovaly nabídky konkurentů z EU v řízeních o veřejných zakázkách nebo využívaly výhod levného financování.

V zájmu zachování otevřenosti EU a podpory dialogu poslanci trvali na tom, aby Komise mohla jednat se zeměmi mimo EU, které opakovaně poskytovaly dotace narušující hospodářskou soutěž. Vyjednavači zdůrazňují, že celkovým cílem EU je zlepšit mnohostranná pravidla týkající se dotací. Poslanci Evropského parlamentu úspěšně argumentovali, že jakmile mnohostranná pravidla učiní nový nástroj nadbytečným, může být zrušen.