Spustit kvíz
Europa

Novinky z europarlamentu

Na této stránce každý týden zveřejňujeme novinky z Evropského parlamentu. Nyní zde najdete zprávy z 11. října – 17. října.

Zdravotnictví

 • Zdravotnictví EU by mělo  být zaměřeno na pacienty, včetně dostupných a cenově přijatelných léků
 • Podpora konkurenceschopného, inovativního a klimaticky neutrálního farmaceutického průmyslu
 • Poslanci vyzývají k přijetí vnitrostátních a unijních opatření, která by všem pacientům zaručila bezpečný a včasný přístup k základním lékům

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) přijal v úterý svá doporučení k provádění farmaceutické strategie EU a připravovaným revizím legislativního rámce. Poslanci zdůrazňují potřebu zvýšit cenovou dostupnost a dostupnost léčivých přípravků. To znamená řešit základní příčiny nedostatku, zvýšit transparentnost cen a veřejného financování výzkumu a vývoje. Také se rozhodli podpořit kolektivní vyjednávání o cenách a zavést opatření na podporu většího zastoupení generických a biologicky podobných léčiv na trhu.

Komise, členské státy a Evropská agentura pro léčivé přípravky by měli podle europoslanců vytvořit systém včasného varování před nedostatkem léků založený na transparentní a centralizované digitální evropské platformě. Zpráva rovněž zdůrazňuje, že je třeba, aby činnost farmaceutického průmyslu byla šetrná k životnímu prostředí a neutrální ke klimatu po celou dobu životního cyklu výrobků a aby pacienti měli stále přístup k bezpečné a účinné farmaceutické léčbě.

Všichni poslanci EP budou o zprávě hlasovat na listopadovém plenárním zasedání a její výsledek se následně promítne do návrhů Komise na aktualizaci farmaceutické legislativy EU v roce 2022.

Průmyslová strategie EU

 • Režim zrušení mobilních roamingových poplatků vyprší 30. června 2022, poslanci navrhují prodloužení o 10 let.
 • Cestující z EU by měli mít v zahraničí stejné služby jako doma
 • Poslanci rovněž navrhují přístup k tísňovým službám bez poplatků

Parlamentní výbor pro průmysl odhlasoval prodloužení programu „Roam like at Home“ o dalších deset let. Aktualizované právní předpisy, které navazují na zrušení roamingových poplatků v roce 2017, rovněž zavádějí úpravy zaměřené na lepší roamingové služby pro cestující.

Podle znění přijatého poslanci Evropského parlamentu by spotřebitelé mohli i nadále využívat své mobilní telefony při cestách do zahraničí v rámci EU bez dalších poplatků nad rámec toho, co již platí doma. Kromě toho by měli nárok na stejnou kvalitu a rychlost mobilního připojení v zahraničí jako doma. Poslanci Evropského parlamentu chtějí zakázat obchodní praktiky snižující kvalitu služeb regulovaných maloobchodních roamingových služeb (např. změnou připojení ze 4G na 3G).

Přístup k tísňovým službám by byl cestujícím poskytován bez jakýchkoli dalších poplatků – ať už prostřednictvím volání nebo SMS, včetně přenosu informací o poloze volajícího. Podle poslanců by operátoři museli roamingovým uživatelům poskytovat informace o evropském čísle tísňového volání 112.

 

Politiky v oblasti změny klimatu

 • EU musí zůstat světovým lídrem v boji proti změně klimatu
 • Pětiletý časový rámec potřebný k urychlení opatření v oblasti klimatu
 • Všechny země G20 by měly být do roku 2050 klimaticky neutrální
 • Vítán návrat USA k Pařížské dohodě, znepokojení nad závislostí Číny na uhlí

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin přijal své poznámky ke COP26, a to 60 hlasy pro. Poslanci v usnesení uvádějí, že EU musí zůstat světovým lídrem v boji proti změně klimatu a že poslanci EP budou usilovat o to, aby klimatický balíček EU „Fit for 55 in 2030“ byl plně v souladu s Pařížskou dohodou.

V zájmu urychlení opatření v oblasti klimatu chtějí poslanci, aby EU podpořila pětiletý rámec pro všechny země namísto současného desetiletého plánu. Do roku 2025 by měly být v EU postupně zrušeny všechny přímé a nepřímé dotace na fosilní paliva, a poslanci vyzývají ostatní země, aby přijaly podobná opatření.

Země G20 by měly prokázat globální vůdčí postavení a zavázat se k dosažení klimatické neutrality nejpozději do roku 2050. Poslanci proto vyzývají Komisi, aby spolu s dalšími velkými emitenty skleníkových plynů vytvořila mezinárodní klimatický klub s cílem stanovit společné normy a zvýšit ambice v celém světě prostřednictvím mechanismu pro úpravu uhlíkových hranic.

Vítán je také návrat USA k Pařížské dohodě a závazek prezidenta Bidena snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů v USA. Od USA se očekávají konkrétní politická opatření a financování pro dosažení tohoto cíle. Ochota Číny být konstruktivním partnerem při globálních jednáních o klimatu je přijímána pozitivně, ale poslanci jsou znepokojeni závislostí země na uhlí a zdůrazňují, že čínské klimatické cíle by měly zahrnovat všechny emise skleníkových plynů, a nikoli pouze emise oxidu uhličitého.

Právní stát

 • Delegace Evropského parlamentu se v minulém týdnu setkala v Lublani
 • Slovinsko ještě nejmenovalo delegované žalobce do Úřadu evropského veřejného žalobce

Delegace Evropského parlamentu v průběhu minulého týdne navštívila Slovinsko, aby se seznámila se stavem právního státu, svobodou médií a bojem proti korupci.

Sedm poslanců Evropského parlamentu z Výboru pro občanské svobody a jeden z Výboru pro rozpočtovou kontrolu se setkali s rozsáhlým seznamem zástupců státu, občanské společnosti a médií. Během návštěvy si poslanci vyměnili názory s nevládními organizacemi, veřejným ochráncem lidských práv, akademiky, novináři a organizacemi zabývajícími se svobodou tisku. Také se potkali s nejvyšším státním zástupcem, poslanci Národního shromáždění a s mnoha dalšími vysokými slovinskými úředníky.

Poslanci Evropského parlamentu během své návštěvy otevřeli svým protějškům otázky týkající se hodnot EU, včetně svobody sdělovacích prostředků a protikorupčního úsilí, jakož i nominace slovinských delegovaných státních zástupců do Úřadu evropského veřejného žalobce.