Spustit kvíz
Europa

Novinky z europarlamentu

Na této stránce každý týden zveřejňujeme novinky z Evropského parlamentu. Nyní zde najdete zprávy z 6. září – 12. září.

Obchod

Odchod Spojeného království z EU negativně dopadá na obchod, podniky i orgány veřejné správy na obou stranách. Volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu mezi dvěma bloky skončil 30. prosince 2020 uplynutím tzv. přechodného období. Od té doby čelí vzájemný obchod nepříznivým sociálním i ekonomickým podmínkám.

Představitelé EU se proto v červenci 2021 dohodli na vytvoření takzvané rezervy na vyrovnání se s důsledky brexitu, která by zemím EU-27 měla pomoci přizpůsobit se nastalým změnám a nové situaci. Jedná se o fond ve výši 5 miliard eur (v cenách roku 2018), který bude vyplácen postupně až do roku 2025. Do prosince letošního roku by členské státy měly získat první finanční pomoc. Česku tak ve výsledku připadne necelých 50,2 milionu eur. 

Spravedlnost a vnitřní věci

Poslanci Evropského parlamentu se v nadcházejících měsících budou opětovně zabývat návrhem na vznik nového etického orgánu. Ten by měl mít pravomoci vyšetřovat možné střety zájmů eurokomisařů, europoslanců a dalších pracovníků institucí, stejně jako by měl dohlížet nad dodržováním pravidel poté, co politici opustí veřejnou funkci a zamíří do soukromé sféry.

Výbor pro rozpočtovou kontrolu (CONT), jehož zástupci připravovali k návrhu stanovisko, vybídl k vytvoření nezávislého subjektu pro etiku s cílem sladit pravidla mezi orgány, institucemi a jinými subjekty EU. Nové těleso by tak bylo společným nezávislým orgánem s jednotnými pravidly, které by přineslo větší transparentnost a efektivitu kontroly prosazování zájmů na poli institucí EU ze strany bývalých unijních pracovníků. V průběhu září by měl výbor AFCO přijmout finální verzi tzv. zprávy z vlastního podnětu, ve které bude reflektovat i stanoviska dalších výborů, například hospodářského a měnového výboru (ECON), výboru pro právní záležitosti (JURI) a petičního výbor (PETI). Do konce roku by měla svůj návrh na doporučení Parlamentu zveřejnit Evropská komise.

Politiky v oblasti změny klimatu

Dne 14. července 2021 Komise představila balíček „Fit for 55 in 2030„, který má sladit politiky EU v oblasti klimatu a energetiky a zajistit dosažení ambicióznějšího cíle snížení emisí do roku 2030.

balíček návrhů má zajistit, aby politiky EU v oblasti klimatu, energetiky, využívání půdy, dopravy a daní byly vhodné pro snížení čistých emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % ve srovnání s úrovní z roku 1990. Dosažení tohoto snížení emisí v příštím desetiletí má zásadní význam pro to, aby se Evropa do roku 2050 stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě a aby se Evropská Zelená dohoda stala skutečností. Komise předkládá legislativní nástroje k dosažení cílů dohodnutých v evropském zákoně o klimatu a k zásadní přeměně našeho hospodářství a společnosti pro spravedlivou, zelenou a prosperující budoucnost.

Balíček zahrnuje mimo jiné legislativní návrhy na revizi systému EU pro obchodování s emisemi (ETS), mechanismus pro úpravu hranic uhlíku (CBAM), změny směrnice o obnovitelných zdrojích energie a směrnice o energetické účinnosti, jakož i revizi norem CO2 pro automobily.

 

Právní stát

Poslanci Evropského parlamentu se budou v prvním plenárním týdnu po letních prázdninách zabývat mimo jiné také stavem právního státu v Evropské unii. Na řadu přijde zejména debata týkající se stavu právního státu, nezávislosti justice a svobody médií v Polsku.

Napříč EU navíc narůstá podpora principu navázání získávání unijních finančních prostředků na dodržování demokratických principů a principů právního státu. Podle posledního Eurobarometru uvádějí čtyři z pěti Evropanů, že by EU měla poskytovat finanční prostředky pouze těm členským státům, které dodržují zásady právního státu a demokratické principy.