Spustit kvíz
Europa

Ocenění

Ocenění

V úvodním proslovu ocenil předseda Parlamentu David Sassoli Navalného za jeho odvahu: „Bylo mu vyhrožováno, byl mučen, otráven, zatčen, uvězněn, ale nedokázali ho přimět k tomu, aby přestal mluvit… Jak sám jednou řekl, korupci se daří tam, kde nejsou respektována lidská práva, a já věřím, že má pravdu. Věřím, že boj proti korupci je také bojem za dodržování všeobecných lidských práv.“  Ve svém proslovu také dále vyzval k jeho okamžitému propuštění.

Sacharovovu cenu za svobodu myšlení uděluje Evropský parlament každý rok. Vyhlášena byla v roce 1988 na počest jednotlivců a organizací hájících lidská práva a základní svobody.

Spravedlnost a vnitřní věci

  • Francie na začátku roku převzala předsednictví v Radě EU. Chce prosadit plány pro silnější a suverénnější Evropu a věří, že společná akce je nejvhodnější odpovědí na současné výzvy, kterým EU čelí.

Mezi nejdůležitější priority patří zelená transformace, sociální Evropa, regulace ekonomiky a odpovědnost digitálních platforem. Očekává se, že se Francie skrze předsednictví zaměří na klimatický legislativní balíček Fit for 55, nebo například zavedení meziinstitucionální dohody ohledně směrnice o minimální mzdě. Další prioritou francouzského předsednictví je také Konference o budoucnosti Evropy.

Francie přebírá předsednictví Rady od Slovinska, a předsedat jí bude už po třinácté. Další zemí, která předsednictví převezme, bude od 1. července 2022 Česko.

Digitalizace

  • Digitální transformace patří k hlavním prioritám Evropského parlamentu pro rok 2022.

Parlament v tomto roce plánuje pokračovat v uskutečňování aktu o digitálních službách a aktu o digitálních trzích. Ty si dávají za úkol chránit práva uživatelů v online prostředí a ukončit praktiky velkých online platforem. O prvním aktu má Parlament hlasovat začátkem roku, aktu o digitálních trzích se bude věnovat v jeho polovině.

Parlament neopomíjí ani problematiku umělé inteligence. Parlament požaduje sestavení základního právního rámce pro technologie umělé inteligence, který má jak podpořit ekonomiku, tak ochránit základní práva. S doporučeními ohledně dalších kroků má v této problematice přijít Zvláštní výbor parlamentu pro umělou inteligenci.

I v zájmu digitalizace myslí Parlament na zelenější budoucnost, v tomto případě hlasováním o legislativě za sjednocení konektorů na jeden standardní typ, USB-C. Pokud bude úspěšná dohoda s vládami EU, mohla by tato legislativa vstoupit v platnost již v roce 2024.