Spustit kvíz
Mapa Evropy

Kvíz

Srovnejte své názory s postoji Čechů, jak je zaznamenal průzkum veřejného mínění agentury STEM.

1/15

Přispěla Evropská unie v rámci svých pravomocí k řešení situace kolem epidemie koronaviru?

Měla by mít Evropská unie v případě výjimečné potřeby, jako byl společný nákup vakcín, více pravomocí, aby příště mohla sama jednat a nečekat na rozhodnutí jednotlivých států?

Myslíte si, že Evropská unie bude schopná nám pomoci s ekonomickými následky epidemie koronaviru?

Souhlasíte s tím, že česká ekonomika může překonat ekonomickou recesi pouze tehdy, až se obnoví ekonomický růst hlavních zemí Evropské unie?

Slyšel(a) jste o Evropském fondu obnovy, tedy o mimořádném příspěvku členským zemím z rozpočtu EU určeném pro obnovu po pandemii covid-19?

V Evropském fondu obnovy je pro ČR určeno až 180 miliard Kč. Měli bychom tyto mimořádné prostředky z EU použít jako náhradu za výpadky ve státním rozpočtu, nebo je využít na inovace a modernizaci?

Slyšel(a) jste o plánu „Zelená dohoda pro Evropu“ neboli Green Deal (grín dýl)?

Měla by ČR klást větší důraz na udržitelnost a ochranu životního prostředí, i za cenu zpomalení hospodářského růstu?

Měli by čeští výrobci, kteří při výrobě nezohledňují dopady na životní prostředí, platit z prodeje svého zboží vyšší daně?

Měli by zahraniční výrobci, kteří při výrobě nezohledňují dopady na životní prostředí, platit za dovoz svého zboží do ČR vyšší cla?

Obáváte se, že by opatření směřující ke snížení množství vypouštěných skleníkových plynů mohla zhoršit ekonomickou situaci v ČR?

A obáváte se, že by opatření směřující ke snížení množství vypouštěných skleníkových plynů mohla zhoršit ekonomickou situaci Vaší domácnosti?

Měla by prevence sucha a kultivace české krajiny patřit mezi hlavní priority při plánování výdajů ze státního rozpočtu?

Měla by ČR přijmout taková opatření, aby do roku 2050 vypouštěla pouze tolik skleníkových plynů, kolik zvládne neutralizovat?

Mělo by být užívání uhlí, plynu a ropných produktů v průmyslu a přepravě zdaněno v ČR zvláštní daní?